Home > News & Notice
 
  News & Notice  
  2013年11月28日远期牌价

2013-11-28 10:48:13

    各业务员:

         

                                                                      宁波宁兴贸易集团有限公司

                                                                          二0一三年十一月二十八

Copyright©NINGBO NINGSHING TRADING GROUP INC. Add: Tianning Mansion, 138 Zhongshan Road West, Ningbo City, Zhejiang Province. China
P. C.: 315010 Tel: +86-574-56168811 Fax: +86-574-87248846,56168855 E-mail: ningshing@ningshing.com